Grudzień 7, 2017

Andrzej K. Ponad trzykrotność kwoty uzyskanej od ubezpieczyciela

W dniu 1 lutego 2013 r. ok. godz. 5.00 rano doszło do wypadku, w którym poszkodowany został p. Andrzej K., jadący jako pasażer w samochodzie osobowym marki Volkswagen Golf. Kierowca ww. pojazdu spowodował ww. wypadek po tym, jak zjechał do przydrożnego rowu uderzając w betonowy przepust. Wina sprawy wypadku został ustalona w postępowaniu przed Sądem Rejonowym. Poszkodowany w chwili zdarzenia miał zapięte pasy bezpieczeństwa. Tuż po wypadku nie mógł wydostać się z samochodu, gdyż zniekształcone elementy pojazdu zablokowały mu nogę. Po wypadku poszkodowany został przewieziony karetką pogotowia do szpitala. Na skutek wypadku doznał: stłuczenia klatki piersiowej, złamania żeber IV, V, VI, VII i VIII po lewej stronie, złamania trzonów kręgowych L1, L2 dwuwklęsłe oraz rozszczepienia kręgu L3, złamania kości skokowej, odłamania fragmentu przednio-bocznej powierzchni kości skokowej stopy lewej.

Po zgłoszeniu szkody do towarzystwa ubezpieczeń decyzją z dnia 26 września 2013 r. przyznano na rzecz p. Andrzeja K. kwotę 8.855,17 zł, w tym: kwotę 7.000 zł tytułem zadośćuczynienia za krzywdę, kwotę 316,49 zł tytułem odszkodowania za koszty leczenia, kwotę 1.064 zł odszkodowania za opiekę sprawowaną nad poszkodowanym po wypadku przez osoby trzecie oraz kwotę 474,68 zł tytułem odszkodowania za koszty dojazdów do placówek medycznych.

Pan Andrzej K. nie zgodził się z wysokością kwoty zadośćuczynienia przyznaną przez zakład ubezpieczeń. Radca prawny po dokonaniu analizy sprawy skierował, w imieniu poszkodowanego , pozew do sądu. W toku sprawy przeprowadzono dowód z opinii biegłych lekarzy oraz z zeznań świadków. Sąd zasądził na rzecz poszkodowanego dalszą kwotę 38.000 zł. tytułem zadośćuczynienia oraz kwotę 5705, 19 zł. tytułem odszkodowania za utracone dochody.

Pan Andrzej K. podczas całego etapu prowadzenia sprawy miał zapewnione wsparcie prawne profesjonalnego pełnomocnika. Skierowanie sprawy do sądu spowodowało wypłatę znacznie wyższych kwot na rzecz poszkodowanego.