Kwiecień 27, 2017

Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym

Sprawdź z nami czy możesz liczyć na odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym, dokonamy dla Ciebie bezpłatnej analizy problemu i odpowiemy co możemy uzyskać.

Możesz ubiegać się o świadczenia z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej rolników.

Ubezpieczeniem tym jest objęta odpowiedzialność cywilna rolnika oraz każdej osoby, która pracując w gospodarstwie rolnym w okresie trwania ochrony ubezpieczeniowej wyrządziła szkodę w związku z posiadaniem przez rolnika tego gospodarstwa rolnego. Umowa ubezpieczenia OC rolnika przewiduje wypłatę odszkodowania kiedy rolnik, czy też osoba pracująca w gospodarstwie wyrządzą szkodę, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia bądź też utrata, zniszczenie lub uszkodzenie mienia.

Co jako rolnik w gospodarstwie po wypadku możesz uzyskać?wypadek w gospodarstwie rolnym

Z tego tytułu przysługuje:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych cierpień fizycznych i psychicznych;
 • zwrot kosztów leczenia (w tym także zakupu leków i sprzętu medycznego)
 • zwrot utraconego zarobku;
 • zwrot kosztów sprawowanej opieki (także wtedy gdy opiekę sprawowała osoba bliska);
 • zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich;
 • renta z tytułu częściowej lub całościowej utraty zdolności do pracy zarobkowej;
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb;
 • zwrot kosztów rzeczy zniszczonych lub utraconych w wypadku;

Odszkodowanie za wypadek w gospodarstwie rolnym z Gwarantem łatwiej uzyskać!

Śmierć bliskiej osoby w gospodarstwie rolnym

Przy ciężkich pracach rolnych zdarza się niestety sytuacja utraty bliskich osób, kancelaria GWARANT podchodzi do takich spraw ze szczególną delikatnością i taktem. Z naszą pomocą możesz uzyskać odszkodowanie za sytuację utraty życia przez bliskie Ci osoby. Jeżeli Twoi bliscy utracili życie w wypadku w gospodarstwie rolnym – pomożemy Ci uzyskać odszkodowanie z tego tytułu.

 • zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci osoby bliskiej;
 • odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej;
 • zwrot kosztów związanych z pochówkiem i pogrzebem;
 • w określonych przypadkach także renta;

Kancelaria GWARANT oferuje pomoc rolnikom w uzyskaniu odszkodowania

Zgłoś się do nas. Dokonamy bezpłatnej analizy Twojej sprawy i pomożemy Ci uzyskać należne odszkodowanie, jesteśmy ekspertami od spraw wypadków w gospodarstwie rolnym.

Nie pobieramy opłat wstępnych, za analizy oraz za ocenę sprawy!

Dokonamy bezpłatnej analizy Twojej sprawy i pomożemy Ci uzyskać należne odszkodowanie

odszkodowania dla rolnikow