Kwiecień 27, 2017

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny

Możesz ubiegać się o odszkodowanie za wypadek komunikacyjny jeśli zostałeś ranny jako kierowca, pasażer, pieszy lub rowerzysta.

Jeżeli nie zostałeś uznany wyłącznym sprawcą zdarzenia należy Ci się odszkodowanie powypadkowe. Nasza kancelaria w Warszawie pomoże Ci odzyskać należne środki. Możesz ubiegać się o świadczenia z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku lub podmiotu zobowiązanego do naprawy szkody (także wtedy, gdy sprawca nie miał wykupionej polisy OC lub zbiegł z miejsca zdarzenia).

Jakie odszkodowanie przysługuje za wypadek komunikacyjny?odszkodowanie po wypadku samochodowym

Z tego tytułu przysługuje:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych cierpień fizycznych i psychicznych;
 • zwrot kosztów leczenia (w tym także zakupu leków i sprzętu medycznego);
 • zwrot utraconego zarobku;
 • zwrot kosztów sprawowanej opieki (także wtedy gdy opiekę sprawowała osoba bliska);
 • zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich;
 • renta z tytułu częściowej lub całościowej utraty zdolności do pracy zarobkowej;
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb;
 • zwrot kosztów rzeczy zniszczonych lub utraconych w wypadku;

Odszkodowanie za wypadek komunikacyjny z Gwarantem łatwiej uzyskać!

Odszkodowanie za stratę bliskich w wypadku komunikacyjnym

Codziennie w samej Warszawie dochodzi do setek wypadków i stłuczek, zdarza się, że w zdarzeniach tracą życie osoby nam bliskie.

Wraz z naszą kancelarią możesz ubiegać się o świadczenia z obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej sprawcy wypadku lub podmiotu zobowiązanego do naprawy szkody. Uprawnionymi do ubiegania się o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę po stracie osoby bliskiej mogą być: małżonek, rodzice, dzieci, rodzeństwo, dziadkowie, wnuki, a także osoby pozostające w nieformalnym związku z osobą zmarłą. Nasza kancelaria w Warszawie rozpatruje każdą sprawę z należytą delikatnością i taktem, możesz liczyć na fachową pomoc w każdej sytuacji.

Z tego tytułu przysługuje:

 • zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci osoby bliskiej;
 • odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej;
 • zwrot kosztów związanych z pogrzebem;
 • w określonych przypadkach także renta;

Bezpłatna analiza sprawy odszkodowania po wypadku

Codziennie obsługujemy sprawy dotyczące odszkodowania za wypadki w Warszawie, dzięki sprawdzonym metodom oraz wypracowanym drogom prawnym – oferujemy bezpłatną i szybką analizę Twojej sprawy. Zgłaszając się do nas w sprawie odszkodowania powypadkowego możesz liczyć na pełen profesjonalizm.

Dokonamy bezpłatnej analizy Twojej sprawy i pomożemy Ci uzyskać należne odszkodowanie

zadoscuczynienie za wypadek