Kwiecień 27, 2017

Odszkodowanie za wypadek w pracy

wypadki przy pracy bhpKancelaria GWARANT pomoże Ci jeśli chcesz uzyskać odszkodowanie za wypadek w pracy, napisz do nas bądź zadzwoń.

Możesz ubiegać się o świadczenia z ZUS oraz od pracodawcy (lub z towarzystwa ubezpieczeń w przypadku gdy pracodawca posiada polisę).

Z tego tytułu przysługuje:

 • zadośćuczynienie za doznaną krzywdę z tytułu doznanych cierpień fizycznych i psychicznych;
 • zwrot kosztów leczenia (w tym także zakupu leków i sprzętu medycznego);
 • zwrot utraconego zarobku;
 • zwrot kosztów sprawowanej opieki (także wtedy gdy opiekę sprawowała osoba bliska);
 • zwrot kosztów przejazdów związanych z leczeniem, jak również odwiedzin osób bliskich;
 • renta z tytułu częściowej lub całościowej utraty zdolności do pracy zarobkowej;
 • renta z tytułu zwiększonych potrzeb;
 • zwrot kosztów rzeczy zniszczonych lub utraconych w wypadku;

Z Gwarantem łatwiej uzyskasz odszkodowanie za wypadek w pracy

Utrata osoby bliskiej w wypadku przy pracy

Śmierć w miejscu pracy jest zawsze tematem delikatnym i trudnym do przeprowadzenia przez osoby bliskie, kancelaria GWARANT wychodzi do Państwa z ofertą fachowej i szybkiej pomocy w uzyskaniu odszkodowania za utratę życia w pracy przez osoby Ci bliskie.

Jeżeli w wyniku wypadku w pracy straciłeś osobę bliską przysługuje:

 • zadośćuczynienie za krzywdę po śmierci osoby bliskiej;
 • odszkodowanie z tytułu znacznego pogorszenia się sytuacji życiowej;
 • zwrot kosztów związanych z pochówkiem i pogrzebem;
 • w określonych przypadkach także renta;

Zgłoś się do nas. Dokonamy bezpłatnej analizy Twojej sprawy i pomożemy Ci uzyskać należne odszkodowanie.

urazy w pracy odszkodowanie